DOM TOWAROWY CHYLONIA - STRONA GŁÓWNA
Kontakt

Siedziba Administracji Domu Towarowego oraz budynku mieszkalnego Gniewska 21 znajduje się w łączniku budynku (pokój nr 17) przy ul. Gniewskiej 21, 81-047 Gdynia.

Zespół ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21
ul. Gniewska 21,    81-047 Gdynia.
tel. 58 627 90 00

e-mail: administracja@dtchylonia.pl
www.dtchylonia.pl

 

RODO. Klauzula informacyjna.

Od dnia 25.05.2018 r. mają zastosowanie nowe przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych. W związku z powyższym informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą
w Gdyni przy ul. Helskiej 8,(adres 81-056 Gdynia ul. Helska 8)

1.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: odo@gdynskasm.pl,  tel. 58 623 00 42
2.  Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji działalności Statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie  Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów oraz art. 9 ust.2 pkt d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3.  Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.   Przysługuje Państwu prawo do:
•    żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
•    wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych (Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych.
6.  Podanie danych jest wymogiem ustawowym.


Gdynia, dnia 24.05.2018 r.                                                                           
ZARZĄD GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 Wyszukaj firmę po nazwie: